Kot družbeno odgovorno podjetje Krka d.d. že vrsto let podpira številne športne in kulturne klube in društva. Osemnajst jih je takih, ki nosijo njeno ime. Danes so se Krkini sponzoriranci iz lokalnega okolja srečali že petič. Prvi mož Krkine uprave Jože Colarič je predstavnike klubov in društev seznanil s poslovanjem podjetja, predstavili pa so jim tudi pojavljanje Krke kot sponzorja in trende v športnem marketingu, ki se obetajo v prihodnosti. »Mi smo zelo ponosni na klube in društva, ki nosijo naše ime, saj prispevajo k ugledu našega podjetja. Verjamem, da je zadovoljstvo prisotno tudi na drugi strani,« je med drugim dejal predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič. S sponzoriranjem v Krki uresničujejo družbeno odgovornost. Prispevajo k razvoju okolja, v katerem živimo, razvoju športa in kulture v širšem smislu, k usmerjanju mladih v športne in kulturne dejavnosti ter spodbujajo ekološko ozaveščenost.

V Krki si prizadevajo, da z vodstvi klubov in društev, ki nosijo Krkino ime, skozi leto redno sodelujejo in spremljajo njihovo delo. Enkrat na leto pa se vsi skupaj srečajo v Krki na zdaj že tradicionalnem srečanju – letošnje je bilo že peto po vrsti. V Krki pa sodelujejo tudi pri nekaterih velikih nacionalnih športnih dogodkih, kot so npr. planiški poleti in v letu 2009 podpora slovenske olimpijske reprezentance. V letu 2009 so se v Krki skupaj s Planinsko zvezo Slovenije lotili tudi obsežne akcije, poimenovane V skrbi za vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove: označili in uredili so 15 pohodniških poti. Z akcijo, ki je tekla tudi v letu 2010, bodo nadaljevali tudi letos, saj želijo z njo spodbujati k hoji in o pomenu skrbi za zdravje ozavestiti čim več ljudi.

Del pogovora z Jožetom Colaričem pa je v priloženem posnetku:  
{mp3}colaric{/mp3}

Kako o sponzoriranju Krke razmišljata predsednik Košarkarskega kluba Krka Brane Kastelec ter predsednik Atletskega kluba Krka Mario Mohorovič, pa v izjavah:

{mp3}kastelec -A{/mp3}
{mp3}mario mohorovic{/mp3}

Avtor fotografij v galeriji je Marko Klinc.