Regijski NVO center, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto se je k širši akciji zbiranja papirja priključil z akcijo izdelave jumbo plakata na oglasnem prostoru Europlakata. Štirje prostovoljci so v ponedeljek v Novem mestu na Seidlovi cesti izdelali jumbo plakat iz odpadnega papirja, ki je namenjen promociji akcije »Star papir za novo upanje!«

Akcija poteka od 17. 3. do 30. 4. 2014, in sicer v partnerstvu z društvom Ekologi brez meja in podjetjem Dinos, s ciljem ozaveščanja o pravilnem ravnanju in ločevanju odpadkot ter o ponovni rabi papirja.

Na Dinosu poudarjajo, da star papir ni odpadek temveč nova surovina, ki jo lahko ponovno uporabimo. Z društva Ekologi brez meja pa sporočajo, da je to priložnost, da obrnemo nov list in s participacijo presežemo občutek nemoči in občutek, da nimamo vpliva na spremembe.

“Na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto se pridružujemo mnenju soorganizatorjev in dodajamo, da je ozaveščanje o ponovni uporabi pomembno, hkrati pa je pomembno, da posamezniki s prepoznavanjem osebne odgovornosti in vpetosti v širše okolje lahko spreminjajo in vplivajo na odprta vprašanja s katerimi se srečuje sodobna družba. Posamezniki, nevladne organizacije in širša civilna družba se vse bolj zavedajo, da je rešitev v aktivni drži, podkrepljeni z delovanjem, ki je usmerjena v splošno družbeno korist. Vsak lahko prispeva k čistejšemu okolju, zato k zbiranju papirja vabimo vse nevladne organizacije, javne zavode in posameznike, ki želijo participirati,” sporočajo iz DRPD NM.

Posamezniki, javne služne in podjetja lahko star papir (do 100 kg) v času akcije sami dostavijo na eno izmed zbirnih točk na vseh izpostavah Dinosa. Pri oddaji papirja povedo, da je papir namenjen akciji Star papir za novo upanje.

Sredstva, ki bodo zbrana s pomočjo starega papirja, bodo organizatorji namenili v dobrodelne namene, del ga bodo namenili vsem prijavljenim vzgojno izobraževalnim ustanovam, ki bodo zbirale star papir, manjši del pa bo šel za druge okoljevarstvene projekte društva Ekologi brez meja.